Welcome to nginx!

Kovaceva kobila je vedno bosa.

pojav, da to, kar kdo obdeluje, proizvaja ali se ukvarja s cim, ni na razpolago njemu in njegovim bliznjim
vir

For online documentation and support please refer to nginx.org.
Commercial support is available at nginx.com.

Thank you for using nginx.